Contact

Stichting GarantieWoning

t.a.v. de secretaris
Postbus 620
2270 AP Voorburg
E-mail : info@stichtinggarantiewoning.nl

Bestuursleden

de heer mr. F.A.P.M. van Loon (voorzitter)
de heer dr. L.D. Meijers (secretaris/penningmeester)
de heer drs. J.J.M. Rats Mst
de heer drs. ing. J. Fokkema