Welkom

Stichting GarantieWoning

De Stichting GarantieWoning is een particulier initiatief  van Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw. De Stichting heeft als doelstellingen: het bevorderen van de kwaliteit van woningen en het bevorderen van het vertrouwen tussen kopers en aanbieders van woningen. Ter uitvoering daarvan verleent de Stichting op aanvraag toestemming haar keurmerk te gebruiken. Het keurmerk heeft betrekking op waarborg- en garantieregelingen bij de koop van woningen. Zij dienen te voldoen aan de door de Stichting voor het gebruik van haar keurmerk vastgestelde criteria en reglementen. Het keurmerk biedt de zekerheid van een veilige garantieregeling. Zij stelt eisen aan de contracten, de  geschillenbeslechting en de garanties die aangesloten bouwondernemers aan hun klanten geven. De contracten zijn ondergebracht in de overleggroep Garantiewoningen van het Zelfreguleringsoverleg van de SER.

Circa 90 % van de projectmatige nieuwbouw koopwoningen wordt onder het label van de Stichting GarantieWoning gerealiseerd.

Actueel

De Stichting GarantieWoning gaat verder zonder Vereniging Eigen Huis

VEH heeft aangegeven de Stichting te verlaten. Het bestuur betreurt het besluit van VEH omdat het waardevolle stelsel van Garantie- en waarborgregelingen al lange tijd gebaseerd is op bilateraal overleg tussen consumenten en producenten.

De komende maanden wordt gewerkt aan de formele ontvlechting en het afwikkelen van wat praktische zaken. Het vertrek van VEH zal geen directe gevolgen hebben voor de Stichting, de garantie- en waarborgregelingen en de bescherming van de consument.

Continue reading →

Statuten, reglementen en criteria