Stichting Garantiewoning
Menu

Highlights Stichting GarantieWoning 2020

Het afgelopen jaar heeft de Stichting GarantieWoning niet stilgezeten. Zij heeft sinds kort een nieuwe website en heeft de nieuwe overeenkomsten van de waarborgende instellingen goedgekeurd voor 2021. Deze overeenkomsten zijn op een aantal punten een verbetering voor de consument. Een voorbeeld hiervan is dat de start bouwtijd naar voren is gehaald. Verder heeft de Stichting GarantieWoning het voornemen om voor de goedkeuring van 2022 te bekijken welke verbeteringen ten aanzien van de positie van de consument mogelijk nog meer kunnen worden doorgevoerd. Dit zal gebeuren aan de hand van recente en relevante ervaringen en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

De Stichting GarantieWoning gaat verder zonder Vereniging Eigen Huis
23 februari 2015

VEH heeft aangegeven de Stichting te verlaten. Het bestuur betreurt het besluit van VEH omdat het waardevolle stelsel van Garantie- en waarborgregelingen al lange tijd gebaseerd is op bilateraal overleg tussen consumenten en producenten.

De komende maanden wordt gewerkt aan de formele ontvlechting en het afwikkelen van wat praktische zaken. Het vertrek van VEH zal geen directe gevolgen hebben voor de Stichting, de garantie- en waarborgregelingen en de bescherming van de consument.

Sluiten